CHEIA SUCCESULUI TAU
 
ADUNARI GENERALE
 
 
 
Sedinta AGOA ICERP din 30/31.10.2019
 
 
 
Convocare AGOA ICERP pentru 30/31.10.2019
 
Imputernicire generala
 
Imputernicire speciala pentru persoane fizice
 
Imputernicire speciala pentru persoane juridice
 
Buletin de vot prin corespondenta pentru persoane fizice
 
Buletin de vot prin corespondenta pentru persoane juridice
 
Situatia actiunilor si a numarului de voturi
 
Proiect hotarari
 
Documente, materiale supuse dezbaterii AGOA
 
 
 
Sedinta AGEA ICERP din 19/20.04.2019
 
 
 
Convocare AGEA ICERP 19 - 20.04.2019
 
Imputernicire speciala AGEA - actionar persoana fizica
 
Imputernicire speciala AGEA - actionar persoana juridica
 
Buletin de vot AGEA - actionar persoana fizica
 
Buletin de vot AGEA - actionar persoana juridica
 
Situatia numarului de actiuni si a drepturilor de vot
 
Proiect de hotarari AGEA
 
Nota explicativa privind punctele 1,2,4,5 si 6 de pe ordinea de zi a sedintei
 
Imputernicire generala AGEA
 
 
 
 
 
Sedinta AGOA ICERP din 19/20.04.2019
 
 
 
Convocare AGOA ICERP 19 - 20 aprilie 2019
 
Imputernicire speciala AGOA - actionar persoana fizica
 
Imputernicire speciala AGOA - actionar persoana juridica
 
Buletin de vot AGOA - actionar persoana fizica
 
Buletin de vot AGOA - actionar persoana juridica
 
Situatia numarului de actiuni si a drepturilor de vot
 
Proiect hotarari AGOA
 
Raportul administratorului unic 2018
 
BILANT 2018
 
Raport curent mentiuni convocare AGOA
 
Imputernicire generala AGOA
 
Raportul auditor extern 2018
 
 
 
 
 
Sedinta AGEA ICERP 12/13 noiembrie 2018, ora 10.00
 
 
 
Hotararea AGEA nr. 2 din 12.11.2018
 
Convocare
 
Imputernicire speciala de reprezentare - persoane fizice
 
Imputernicire speciala de reprezentare - persoane juridice
 
Buletin de vot prin corespondenta - persoane fizice
 
Buletin de vot prin corespondenta - persoane juridice
 
Situatia numarului de actiuni si a drepturilor de vot
 
Proiect de hotarari
 
Regulamentul ASF 5/2018
 
Informare - punctul nr.1 al ordinii de zi
 
Nota - punctul nr.2 al ordinii de zi
 
Regulament de vanzare - punctul nr.3 al ordinii de zi
 
 
 
AGOA ICERP 27/28 aprilie 2018, ora 10.00
 
 
 
Convocare sedinta AGOA
 
Imputernicire speciala de reprezentare - persoane fizice
 
Imputernicire speciala de reprezentare - persoane juridice
 
Buletin de vot prin corespondenta - persoane fizice
 
Buletin de vot prin corespondenta - persoane juridice
 
Regulamentul 6 CNVM
 
Regulamentul 3 CNVM
 
Situatia drepturilor de vot
 
Proiect de hotarari
 
Bilant 2017
 
Note explicative, capitaluri proprii, flux de numerar
 
Raport administrator unic ICERP 2017
 
RAPORT AUDIT 2017 ICERP
 
Bugetul de Venituri si Cheltuieli ICERP 2018
 
Hotararea AGOA aprilie 2018
 
Declaratie guvernanta corporativa ICERP 2017
 
 
 
 
 
AGEA 06/07 noiembrie 2017, ora 10.00
 
 
 
Hotararea nr. 3-06.11.2017-AGEA ICERP
 
Convocare
 
Imputernicire speciala de reprezentare - persoane fizice
 
Imputernicire speciala de reprezentare - persoane juridice
 
Buletin de vot prin corespondenta - persoane fizice
 
Buletin de vot prin corespondenta - persoane juridice
 
Regulamentul-06 2009 consolidat cu Reg 11-2015
 
Regulamentul 3
 
Numar total de drepturi de vot
 
Proiect de hotarari
 
Nota privind punctul 1 de pe ordinea de zi
 
Nota privind punctul 2 de pe ordinea de zi
 
 
 
AGOA 14/15 aprilie 2017, ora 10.00
 
 
 
Hotararea nr. 1 AGOA-14.04
 
Convocare
 
Imputernicire speciala de reprezentare-persoane fizice
 
Imputernicire speciala de reprezentare-persoane juridice
 
Buletin de vot prin corespondenta-persoane fizice
 
Buletin de vot prin corespondenta-persoane juridice
 
Regulamentul 6
 
Regulamentul 3
 
Numar total de drepturi de vot
 
Proiect de hotarari
 
Situatii financiare 2016
 
Raport administrativ 2016
 
Raport audit financiar 2016
 
Buget de venituri si cheltuieli 2017
 
 
 
AGEA 14/15 aprilie 2017, ora 10.30
 
 
 
Hotararea nr 2 AGEA-14.04
 
Convocare
 
Imputernicire speciala de reprezentare-persoane fizice-modificata ca urmare a raportului curent ICERP 490 din 23.03.2017
 
Imputernicire speciala de reprezentare-persoane juridice-modificata ca urmare a raportului curent ICERP 490 din 23.03.2017
 
Buletin de vot prin corespondenta-persoane fizice-modificat ca urmare a raportului curent ICERP 490 din 23.03.2017
 
Buletin de vot prin corespondenta-persoane juridice-modificat ca urmare a raportului curent ICERP 490 din 23.03.2017
 
Regulamentul 6
 
Regulamentul 3
 
Numar total de drepturi de vot
 
Proiect de hotarari
 
Informare referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi
 
Caietul de sarcini si regulamentul de vanzare imobil ICERP
 
Informare referitor la pct 3 si 4 de pe ordinea de zi
 
Adresa din 23.03.2017- catre ASF Bucuresti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


©copyright SC ICERP SA 2007